Prepisovanje

Prepisovanje Knjige Znanja je program, v katerega se lahko vključimo individualno ali v okviru skupine. Knjigo Znanja je treba prepisati lastnoročno. Prepisana Knjiga je pogoj, da nas vesolje prepozna in evidentira. Knjiga, ki je prepisana v katerem-koli programu, nam omogoča pravico do še ene inkarnacije.

Navodila za prepisovanje Knjige

Knjiga se prepisuje IZKLJUČNO z nalivnikom in črnilom ČRNE BARVE, ki se topi v vodi. Celo Knjigo prepisujemo s črnilom iste barve – črne, razen na mestih, kjer piše TE BESEDE NAPISATI Z RDEČIM, ta del je treba res napisati s črnilom rdeče barve (str. 222. in 300.).

Knjiga se lahko prepisuje v vezane ali nevezane beležnice.

Prepisovanje začnemo tako, da na prvo stran beležke prerišemo 6 emblemov z začetka Knjige. Na naslednjo stran napišemo svoje ime in priimek ter datum začetka pisanja in nadaljujemo s prepisovanjem od prve strani. Zvezki se prepisujejo po vrsti kot so v Knjigi in stran za stranjo.

Zvezki prepisani v različnem času in v drugačnem zaporedju se ne morejo združiti v beležnico, takšne beležnice ne veljajo.

Pri prepisovanju besedila Knjige ne prevajamo v slovenski jezik, ne popravljamo očitnih napak, prepisujemo VSE tako kot piše, vključno z velikimi/malimi črkami, hrbtno stranjo št. 7. in podobno.

V primeru napake se korektorji ne smejo uporabljati, napačno besedilo je treba prečrtati in točnega napisati poleg.

VSE risbe v Knjigi Znanja, vključno s 6 emblemi na začetku zvezka 1. in 55. morajo biti narisani ročno, ne smejo se fotokopirati.

Ko zaključimo prepisovanje Knjige, napišemo datum tega dne in se podpišemo.

Program branja in program prepisovanja sta dva različna in neodvisna programa.

Skupinski program prepisovanja

Skupina treh ljudi, ki dela na poti Knjige Znanja, se imenuje Svét. Delo Svét-a pomeni branje Knjige Znanja vsak torek in lastnoročno prepisovanje Knjige Znanja, v obdobju največ 12 mesecev. Prepisovanje se prične z dnem ustanovitve Svét-a za skupino vseh treh in se zaključi z istim datumom leto dni kasneje.

Če se prepisuje individualno, izven skupine, ni časovnega roka, v katerem je treba prepisovanje zaključiti.