Naročanje Knjige Znanja

Na elektronskem naslovu knjigaznanja.si@gmail.com, lahko naročite Knjigo Znanja v slovenščini (oblika originalno fotokopiranih Zvezkov). Plačate le stroške fotokopiranja, ki znašajo 26€ + poštnina, okoli 7,18€.

Lahko dobite tudi brezplačno 1. zvezek Knjige Znanja, oziroma set treh zvezkov (1., 20. in 25. zvezek). Prvi zvezek vsebuje 1/3 frekvenc celotne Knjige Znanja. Je ključ, ki odklene vaše arhivske programe v vaših genskih šifrah.

Obstaja tudi vijolična knjiga v angleščini. Cena te knjige je 100€ + 46€ poštnine. Zaradi izrednih razmer v svetu (zaradi Covida-19) je trenutno ne moremo naročiti direktno iz Istanbula. Vijolična knjiga obstaja še v nekaterih tujih jezikih (italijanščina, turščina …)