TO JE ZNANJE IZ POSEBNEGA ARHIVA SISTEMA, Sporočilo 1.8.2015

Naši Prijatelji,

Vse Znanje, uporabljeno od časa, ko so bili uveljavljeni Božanski Redi, je bilo Dano vzporedno z Družbeno Zavestjo. To sicer danes že Veste. Znanje, Dano v programu Združitve Ureditve Kozmosa v Kozmični Dobi, v kateri trenutno živimo, je po drugi strani Dano v skladu z Ravnmi Zavesti Posameznika iz njegove/njene Lastne Dimenzije, in sicer tako, da je Odstranjena ureditev  Postopnosti kot nujnost pospešenega doseganja Zavesti.

Vrhovni Mehanizem je našemu Planetu odprl Dimenzije Neznanega v skladu s programom napredka te Zadnje Dobe ter Vam Dal in Vam bo tudi v prihodnje Dajal Znanje onkraj religij, skladno z vašim Napredkom Zavesti. Zavesti so Razvrščene v skladu z Znanjem, registriranem na disketah vsakega Posameznega živega bitja na vašem planetu.

A v Danem Znanju se Uveljavljajo napačna vrednotenja, skladno z Osebnimi Zavestmi. Zato  predpostavljamo, da vam bo Vrhovni mehanizem, ki je uveljavil to Znanje, da bi bilo dano iz Sistema, prinesel še bolj Napredne nazore. Koristno je, da To Veste. Obstajajo Številne Veje vsakega Znanja, ki vam je Dano.

Vendar pa so zaradi pomanjkanja časa Izbrana le najbolj Koristna Znanja. ki so Vam Dana v skladu z Zavestmi. Obstajajo tudi Številne Veje  Karmičnega Programa. Naj vam to podrobneje razložimo in  te Karme naštejemo. Prosim, pišite:

1 – Karme Osebnosti

2 – Karme Poslanstva, ki ga opravljate v Dimenziji, v kateri živite

3 – Karme Preteklih Življenj

4 – Karme Življenja, ustvarjenega v mediju, v katerem Živite

5 – Karme Evolucije

6 – Karme Življenja na Svetu

Če te Karme obravnavamo kot Glavne, obstaja tudi veliko podvej. Vendar pa se bo Poslanstvo, ki ga bo opravljal Človek te Zadnje Dobe, Uporabljalo Zavestno. Lakota po Znanju je odslej Končana. Kljub temu pa Vam Vrhovni Mehanizem še vedno Daje Znanje, ki nam bo pomagalo pri vašem Napredovanju Zavesti.

1 – Karme Osebnosti: Za vsakega Posameznika, Povezanega z Univerzumskim Osebjem v obdobjih, ki sovpadajo s Časom in Evolucijsko Zavestjo, je to prvi Preizkus. V tem programu Izbira pripada Posamezniku. Od Človekove Svobodne volje  je odvisno,  da izbere medij Sveta, v katerem ona/on živi ali da izbere Univerzumski Medij.

2 – Karme Poslanstva v Mediju, v katerem Živite, se uveljavijo z medijem Poslanstva, ki Vam je Dodeljeno. Delo v drugih medijih izven Študijskega Programa, za katerega je bil posameznik Registriran, in ne Doseči Resnosti in Zavesti o Poslanstvu, ki ga posameznik opravlja, pomeni, da je njegova/njena pozornost usmerjena bolj na Svetovno Življenje in s tem se ustvarjajo Karme Poslanstva. Lahko pride do težav.

3 – Karme Preteklih Življenj: Posameznik te Karme Zaključi sam/sama skozi impulze Podzavesti. Bitje Dokonča vse doživeto v Preteklosti tako, da  dogodke doživlja v mikro obliki v trenutnem mediju, kjer on/ona živi. To se imenuje program Medsebojnega Odpuščanja. Oseba, ki ne more Dokončati tega svojega Programa, nikoli ne more preiti v Druge Dimenzije.

4 – Karme Življenja: To so Karme, ki imajo svoj Izvor v mislih Posameznika. Znano je, da vsaka Beseda Nosi Frekvenco in Moč Misli. V Univerzumski ureditvi Pozitivne Besede povzročijo Pozitivne Vpise, saj prenašajo Pozitivne Misli. Vsaka Negativna Beseda pa je  po drugi strani Vpisana kot negativna. V Zakonu Sprejemanja je vse Pozitivno, Vendar pa so v Vrhovni Resničnosti primeri Nesprejemanja Vpisani kot negativni.

Nasprotovanje pozitivnim Nasvetom, z Zanikanjem vsega, kar je v skladu z vašimi Individualnimi željami, ustvarja Vaše Karme Življenja v mediju, v katerem Živite. Kopičenje Negativnih Karm Otežuje Zemeljsko življenje te Osebe. To je vir Vseh Stisk, ki jih Človeštvo trenutno Doživlja, tako Telesno kot Duhovno.

5 – Prvo Merilo pri Karmah Evolucije je Služenje Človeku. Na vašem Planetu se Služenje Človeku izvaja Telesno, Duhovno in kot Prenos Energij. Telesno Služenje se priznava, ko Služimo človeku s Telesom in s tem zmanjšamo njegovo/njeno obremenitev. V Duhovni pomoči se priznava služenje Človeku preko Besed. In v pomoči z Energijo se priznava Celični Odsev. Višja Energija vedno Krepi nižjo Energijo. To je ureditev Komunikacijskega Ožilja, priključenega na avtomatizem.

6 – Karme Življenja na Svetu: Vaš Planet trenutno na ta način Zaključuje svojo Karmo. V tem mediju Življenja, Vsaka Oseba, ki je prejela Pravico do Življenja, obstaja v okviru tega programa skladno s svojo Esenco in Napredkom Zavesti. Vsak, katerega Esenca je Pozitivna, ima Poslanstvo, da Očisti Svet tako, da privablja negativne Frekvence Sveta. To je Univerzumsko Poslanstvo, ki ga bodo vsi izvajali samodejno. Te Energije se privlačijo v skladu z Evolucijami.

Vendar pa v obdobjih, ko se negativne energije krepijo, Esence ne morejo več Tolerirati te intenzitete in posledično pride do zdravstvenih težav. Zato Vam je Kozmos Podaril Knjigo Znanja kot Knjigo Človeka. Knjiga Znanja vam pomaga nevtralizirati tiste energije, ki jih Esence ne morejo Pritegniti.

Naši prijatelji, zdaj lahko kritično ocenite svoje Znanje, ki smo Vam ga dali, in jasno vidite, katere Karme ste ali niste Zaključili, in si temu ustrezno Organizirate svoje življenje.

Vam v vednost,

VRHOVNI MEHANIZEM