Naročanje Knjige Znanja

Na elektronskem naslovu knjigaznanja.si@gmail.com, lahko naročite Knjigo Znanja v slovenščini (oblika originalno fotokopiranih Zvezkov). Plačate le stroške fotokopiranja, ki znašajo 26€ + poštnina, okoli 7,53€.

Na razpolago sta tudi dva brezplačna izvoda Knjige Znanja. V kolikor bi si želeli začeti z branjem Knjige Znanja in vam trenutna finančna situacija ne omogoča nakupa, vam jo lahko podarimo.

Brezplačno lahko dobite tudi 1. zvezek Knjige Znanja, oziroma set treh zvezkov (1., 20. in 25. zvezek). Prvi zvezek vsebuje 1/3 frekvenc celotne Knjige Znanja. Je ključ, ki odklene vaše arhivske programe v vaših genskih šifrah.

Obstaja tudi vijolična knjiga v angleščini. Cena te knjige je 100€ + 46€ poštnine. Zaradi izrednih razmer v svetu (zaradi Covida-19) je trenutno ne moremo naročiti direktno iz Istanbula. Vijolična knjiga obstaja še v nekaterih tujih jezikih (italijanščina, turščina …)